Szolgáltatások

Szolgáltatások

Több mint 30 éves tradíció!
Precíz munka!
A legkedvezőbb árakon dolgozunk!

Szolgáltatásaink:

 • márvány, gránit, műkő síremlékek tervezése, kivitelezése
 • sírkőtisztítás, felújítás
 • régi sírkövek újraalapozása
 • helyszíni betűvésés, betűfestés, emléktáblacsere, stb…
 • beton kapuoszlopok, műkő kapuoszlopok, kerítésoszlopok,(több színben)
 • márvány és műkő lépcsőburkolatok

Sírversek

  „Az Ő szíve megpihent a miénk vérzik,
  a halál fájdalmát csak az élők érzik”

  Árész

  Elfáradtál az élet tengerén
  Pihenj csendben a föld lágy ölén.

  „Ha ránézünk sírodnak kövére
  Szorgalmas munkádnak e sir lett a bére”

  Béke poraikra

  Istenünk kérünk vedd helyettünk oltalmadba őt
  Tárd ki kapudat, nyugodni vágyó lelke előtt

  Küzdelem és szenvedés volt az életünk
  Legyen nyugodt csendes pihenésünk

  Emléked szívünkben örökké élni fog

  „Elmentél életed legszebb korában
  Itt hagytál bennünket bús árvaságban”

  Küzdelem volt életünk
  Fogadd be lelkünk
  Ó mennyben Istenünk.

  „Még most is hallom a hangodat
  érzem kezed, hogy most is simogat”

  Az Úr énnekem őriző pásztorom

  A jó szülőket feledni nem lehet
  Míg élünk ide hív a szeretet.

  Egy tragikus pillanat ölte meg szívedet
  Amely nem ismert mást csak a szeretetet

  Tetted – rendkívüli – mert a hivatás felelőssége
  az életösztönt is legyőzte!”

  Amíg éltek értünk küzdöttek
  Amíg élünk nem felejtjük tettüket

  Megpihenni tértem, éltem alkonyán
  Örök nyugalmat adj nekem jó atyám.

  Az nem hal meg kit eltemetnek
  Csak az hal meg kit elfelednek

  „Boldogok, akiknek szívük tiszta:
  mert ők az Istent meglátják…”

  – Máté 5:6. –

  „Fehér galamb szállj a fiunk fejfájára
  A fájó szívű szülők helyett
  Te vigyázz az ő álmára”

  „Kis szívednek gyors lüktetése
  Rövid kis életednek lett befejezése”

  „Olyanok voltunk mi is mint ti
  Olyanok lesztek majd Ti is mint Mi”

  „…Por és Hamu…”

  Mint vadra a vadász ki lesben áll.
  Úgy rabolt el tőlem orvul a halál.

  „Bánatunk végtelen, mert itt hagytál
  bennünket hirtelen”

  Emléked szívünkben örökké élni fog

  „Drága szép emléked örökké közöttünk él”

  Nehéz – e kő, de nehezebb a bánat
  Mely szívére borult az egész családra.

  „Pihenj csendesen”

  Szívük nemes volt, kezük dolgos
  Életük nehéz volt, álmuk legyen boldog.

  Csak az hal meg, akit elfelednek
  Örökké él kit nagyon szeretnek.

  „Kinek gyermekét nem fedi sírhalom,
  Az nem tudja mi az igazi fájdalom”

  Nem okozott nekünk csak egyszer bánatot
  Elment fiatalon, fehéren
  S fekete gyászt hagyott

  Miért szakított bimbót a halál
  Mikor hervadt virágot is talál

  Bimbó voltál édes kis gyermekünk

  Mikor a halál elrabolt tőlünk
  Angyal lettél ez az egy vigaszunk
  Imádkozzál érettünk, korán letört virágunk.

  „Fiatal életed elvették tőlünk
  De a lelked velünk maradt. Szeretteid”

  Ó kegyetlen halál
  Miért vittél bimbót
  Mikor hervadt rózsát is találsz.

  Miért vett bimbót a halál
  Amikor hervadt rózsát is talál
  Reményünk csillagát fedi – e sírhalom
  Emlék keresztje rá szülői fájdalom

  „Korán szakított le az élet vihara
  Mint rózsabimbót nyílása kezdetén!”

  „Ifjan életed tavaszán szálltál sötét sírba
  Szerető Szüleid bánatban itt hagyva”

  Távozásod örökre összetörte szívünk,
  Mert rajongva szerettünk drága gyermekünk

  Te voltál a szemünk fénye csillaga
  Jézuskának kicsi kis angyala.

  „Életed hajnalán letört a halál
  Ejtsen könnyet érted, ki e sírnál megáll”