Usluge

Usluge

Sa tradicijom više od 30 godina!
Precizan i kvalitetan rad!
Radimo po najpovoljnijim cenama!

Usluge:
– dizajniranje i izrada kompletne grobnice od granita, mermera i veštačkog kamena,
– čišćenje i obnavljanje nadgrobnih spomenika,
– restauracija i obnova temelja starih nadgrobnih spomenika,
– klesanje i bojenje natpisa kao i zamena nadgrobnih ploča na licu mesta,
– izrada stubova za kapije i ograde od betona i veštačkog kamena (u više boja),
– popločavanje stepeništa, podova granitom i mermerom.